OK Team

Kurt Petak Initiator / Bier-Aussteller-Kontakt

Roar Karlsen Finanzen / Administration

Tina Hofer Marketing / Schiff-Ausstellungskoordination

Isabelle Hostettler Grafik und Design / Internet / Social Media

Richard Blümmel Medienbeauftragter